STAFF

Gomizero lần 8

Vào ngày 26/7/2019 (thứ 6), Aristeel đã dành buổi sáng dọn dẹp, vệ sinh khu phố xung quanh văn phòng làm việc.

Thành viên tham gia không chỉ là các nhân viên công ty mà còn có các bạn thanh niên trong khu phố.

Một việc làm nhỏ nhưng đem lại một niềm vui lớn và một nét đẹp tuyệt vời cho nước mình.

Aristeel sẽ luôn vì cộng đồng.

Còn bạn thì sao?

Zalo
028.62713162 Liên hệ