STAFF

ĐẠI HỘI BIA

Ở ARI có một sự kiện đặc biệt ( Đại Hội Bia ) mà tin chắc rằng sẽ ít gặp ở nhiều công ty. Đại hội Bia với khẩu hiệu: “Làm hết mình, chơi hết sức” luôn là tôn chỉ cho những lần đại hội. Đây là dịp toàn thể nhân viên ngồi lại, thưởng

Zalo
028.62713162 Liên hệ