STAFF

VỚI TÔI ARI LÀ!

ARI – Một tập thể “Kiến” đặc biệt Vào những ngày đầu vào công ty, tôi đôi lúc cũng có thắc mắc vì sao hình đặc trưng của công ty chủ yếu là Kiến. Tôi được các giải thích thì biết được ARI trong tiếng Nhật có nghĩa là “Kiến”. Và sau khi tôi tìm

Zalo
028.62713162 Liên hệ