STAFF

Giao lưu kỹ thuật kết cấu thép và Real lần thứ 18

I. Thời gian : 2020/01/19 (chủ nhật) 9:30 – 12:45

II. Địa điểm: Nhật Bản, thành phố Nagoya

III. Nội dung:

 1. Quy trình xây dựng ở Việt Nam

  • Hình thức quản lý điều hành một dự án đầu tư xây dựng công trình phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

  • Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng công trình

  • Các chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Việt Nam

 2. Các điểm cần chú ý về hàn về chất lượng sản phẩm

  • アンダーカット:tổng chiều dài phần đường hàn bị lỗi アンダーカット phải bé hơn 10% tổng chiều dài mối hàn.

  • 隅肉溶接部の不等脚長 :chiều cao đường hàn 隅肉 không đều

  • アークストライク : trong quá trình hàn do bất cẩn nên que hàn tiếp xúc với vật chủ nằm ngoài mặt vát mép hàn, dẫn đến sinh ra hồ quang và gây ra lỗi アークストライク

  • 超音波探傷範囲に仕上げピース取付け :lưu ý khi gắn những cấu kiện nhỏ lên vật chủ cần phải kiểm tra siêu âm

IV. Chi tiết: Tại đây

Zalo
028.62713162 Liên hệ