STAFF

Giao lưu kỹ thuật kết cấu thép và Real lần thứ 19

I. Thời gian : 2020/02/09 (chủ nhật) 9:30 – 12:45

II. Địa điểm: Nhật Bản, thành phố Nagoya

III. Nội dung:

 1. Xà gồ đỡ mái (母屋)

  • Cách chiếu bản vẽ xà gồ đỡ mái khi mà một mái nhà có nhiều độ dốc khác nhau.

  • Cách xuất bản vẽ hình chiếu vuông góc với từng mái dốc trong Real4.

  • Mục đích của bản vẽ này là để kiểm tra xem khoảng cách thật các xà gồ đỡ mái có đúng với thiết kế không, hay là để các nhà thầu thiết bị khác

 2. Móng (基礎)

  • Móng trong công trình xây dựng được chia làm 2 loại chính là: 直接基礎 (móng trực tiếp) và 杭基礎 (móng cọc).

  • Về 直接基礎 thì lại được chia làm 3 loại cơ bản như sau: べた基礎 (móng bè), 独立基礎 (móng cột), 布基礎 (lai giữa móng cột và móng bè).

  • Về 杭基礎 thì có các loại như sau: 場所打設杭 (móng cọc khoan nhồi), 既成杭 (móng cọc đúc sẵn).

IV. Chi tiết: Tại đây

Zalo
028.62713162 Liên hệ