STAFF

Gomizero lần 12

Vào ngày 28/2/2020 (thứ 6), Aristeel đã có buổi dọn vệ sinh khu phố và công viên gần văn phòng.

Một việc làm nhỏ nhưng đem lại một niềm vui lớn và một nét đẹp tuyệt vời cho nước mình.

Aristeel sẽ luôn vì cộng đồng.

Còn bạn thì sao?

Zalo
028.62713162 Liên hệ