STAFF

PHÁT CƠM CHO NGƯỜI NGHÈO

  • Vào ngày 23/9/2019 (thứ hai), Aristeel đã đóng góp thực phẩm cho quán cơm chay Huyền Trang và giúp chủ quán chuẩn bị, phân phát hàng trăm phần thức ăn miễn phí cho người nghèo.

  • Chỉ với chục con người nhưng phải chuẩn bị tới hàng trăm phần cơm, các nhân viên Aristeel và bác chủ quán đã phải làm việc rất vất vả từ sớm và còn phải đội nắng đi phân phát từng phần cơm đến cho mọi người. Thế nhưng bao mệt mỏi, cực khổ đã biến mất khi Aristeel nhận được những lời cảm ơn, những cái ôm xiết không thể nói bằng lời, …

  • Aristeel biết đây chỉ là một việc làm nhỏ nhưng Aristeel vẫn làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Vì một cộng đồng tốt hơn, văn minh hơn Aristeel sẽ còn cố gắng làm nhiều việc thiện nguyện này hơn nữa!

  • Chi tiết: tại đây

 

Zalo
028.62713162 Liên hệ